Биржа тарифлари

"Ўзбекистон республика товар хомашё биржаси" АЖ

биржа савдолари, ҳисоб-китоб клиринг ва ахборот операциялари учун

ТАРИФЛАР

п/п Хизмат номи Ўлчов бирлиги Нархи
(тариф, рентабеллик, устама баҳо)
(ҚҚС ҳисобга олинмаган ҳолда)
Баҳони назорат қилувчи орган томонидан тасдиқланган
I. БИРЖА БИТИМЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХИЗМАТЛАР    
1. Биржа битимларини ташкил этиш учун *:    
1.1. Юқори ликвидли товарлар бўйича (1.2,1.3 ва 1.4 бандларидан мустасно) 1 битим суммаси ҳар томондан 0,1307 %
1.2. Қора металл ва минерал ўғитлар бўйича 1 битим суммаси 0,1307 % харидордан,  0,04167% сотувчидан
1.3. Пахта толаси бўйича *** 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,05% 
1.4. Пахта линти бўйича 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,05%
1.5. Юрдик шахс тузилган фермер ва дехқон хўжаликлари учун бензин ва дизель ёқилғиси бўйича   Бепул
1.6. Бошқа маҳсулотлар бўйича 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1045% лекин минимал маошдан 0,53 кам эмас
2. Товарни бирж товарлар бюллетенига (листинг) киритиш(листинг)   Бепул
3. Импорт битимни тузиш бўйича:    
3.1. Юқори ликвидли товарлар бўйича    
  20 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1892 % 
  20 000 000,01 сўмдан 100 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1370 %
  100 000 000,01 сўмдан 200 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1108 %
  200 000 000,01 сўмдан юқори 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0846 %
3.2. Бошқа маҳсулотлар бўйича    
  20 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1569 %
  20 000 000,01 сўмдан 100 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1045%
  100 000 000,01 сўмдан 200 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0784%
  200 000 000,01 сўмдан юқори 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0522%
4. Экспорт битимни тузиш бўйича:    
4.1. Юқори ликвидли товарлар бўйича    
  20 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1798%
  20 000 000,01 сўмдан 100 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1307 % 
  100 000 000,01 сўмдан 200 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1063 %
  200 000 000,01 сўмдан юқори 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0815 %
4.2. Бошқа маҳсулотлар бўйича     
  20 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1569 %
  20 000 000,01 сўмдан 100 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1045 %
  100 000 000,01 сўмдан 200 000 000 сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0784 %
  200 000 000,01 сўмдан юқори 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0523%
5. Аукционда иштирок этиш учун йиғимлар:    
5.1. Пахта толаси, пахта линти бошланғич нархдан талабнома суммаси ҳар бир томондан 0,0523%
5.2. Рангли металлар 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0784 %
5.3. Шрот (жмых), шелуха 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1176 %
5.4. Суюлтирилган газ 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1960 %
5.5. Бошқа товарлар 1 битим суммаси ҳар томон учун 0,1569 %, лекин энг кам иш ҳақидан 0,3920 кам эмас
II КОРПОРАТИВ ХАРИДЛАР    
6.1. Савдо иштирокчилари (кичик тадбиркорлик субъектларидан ташқари) 1 битим суммаси ҳар бир томон учун 0,1254% (ҚҚС билан)
6.2. Савдолар ўтказиш тўғрисида эълонни жойлаштириш 1 талабнома 4390,8 сўм (ҚҚС билан)
6.3. Савдолар натижалари тўғрисидаги ахборот киритиш**** хар бир ахборот 4390,8 сўм (ҚҚС билан)
III КЯС ТИЗИМИДАГИ ОПЕРАЦИЯЛАР БЎЙИЧА ХИЗМАТЛАР    
7. КЯС тизимида талабнома бериш 1 талабнома 104,5 сўм
8. КЯС тизимида операциялар    
8.1. 500 млн сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0523 %
8.2. 500 млн. сўмдан 1 млрд сўмгача 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0392 %
8.3. 1 млрд. сўмдан юқори 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0262 %
9. КЯС тизимида хизмат кўрсатилиши    
9.1. КЯС тизимидан СПОТ савдо тизимига ўтиш учун ўтказма суммаси 1,0454%
9.2. on-line режимида қўшимча бошқа хизматлар учун битим суммаси 0,0523%
IV. ҲИСОБ-КИТОБ ПАЛАТАСИ ХИЗМАТЛАРИ (ҲКП)    
10. Юқори ликвидли товарлар бўйича биржа савдо иштирокчиларига Ҳисоб-китоб клиринг хизмат кўрсатилиши 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0490 %
11. Бошқа маҳсулотлар бўйича биржа савдо иштирокчиларига Ҳисоб-китоб клиринг хизмат кўрсатилиши  1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,0523 %
12. Импорт шартномалари бўйича йиғилган маблағлар хисобида тўланаётган ички шартномани рўйхатга олиш 1 битим суммаси ҳар бир томондан 0,1045 %
13. Бошқа биржа, ярмаркага ҲКП махсус ҳисобидан импорт шартномаси бўйича ўтказиш шартномасини расмийлаштириш шартнома суммаси 0,209%
14. Импорт ва бошқа шартномалар бўйича йиғилган маблағларни ўтказиш бўйича мижозни топшириғини бажариш:    
14.1. устав жамғармаси, кўчмас мулкни сотиб олиш, бошқа ҳаражатларни киритиш. ўтказма суммаси 0,1045%
14.2. қонунчиликка мувофиқ бошқа мақсадларга ўтказма суммаси 0,0523%
15. Ҳисоб очиш (ФИР):   Бепул
16. Ҳисобни ёпиш (ФИР):   Бепул
17. ҲКП ҳисобида пул маблағлари тўғрисида маълумот бериш   Бепул
18. ЎзРТХБ да тузилган битимларни назорат қилиш   Бепул
19. Мижоз ҳисобларига закалатни киритилиши   Бепул
20. Закалат суммасини меьёрий ҳужжатларга мувофиқ қайтарилиши   Бепул
21. Закалат суммасини ўтказиш бўйича мижознинг топшириғини бажариилиши   Бепул
V. АХБОРОТ ХИЗМАТЛАРИ    
23. Белгиланган санага нархлар котировкасини шакллантириш ва нашр этиш 1 товар позицияси 52,27 % мин.ишхақи
24. Белгиланган санага нархлар котировкасини электрон шаклда шакллантириш 1 товар позицияси 52,27%  мин.ишхақи + сақлаш воситаси баҳоси
25. Белгиланган санага нархлар котировкасини электрон шаклда шакллантириш ва электрон манзилга юбориш 1 товар позицияси 62,72%  мин.ишхақи
26. Бошқа ахборот хизматлари   Келишув асосида
 
Изоҳ:
*  "ЎзРТХБ" АЖда юқори ликвид товарлар бўйича тузилган биржа битимларини рўйхатга олиш учун комиссион йиғим (1.1., 1.2., 3.1., 4.1. бандларда кўрсатилган) Ўзбекистон Республика Президентининг 2014 йилнинг 4 декабрдаги ПҚ-2270 сонли қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги ва Молия вазирлигининг бюджетдан ташқари жамғармага харидор ва сотувчидан 0,04167 % тўловини ўтказилишини инобатга олинган ҳолда ўрнатилган;
** "ҳар бир томондан" дегани тўлов харидор ва сотувчи олиниши англатади;
***  пахта толасини экспортга сотишда харидордан 0,1 фоиз , сотувчидан 0,05 фоиз тўлов олинади. 
**** Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 18.08.2016 даги №ММ/15-04-32-10/132-2191 сонли хатига асосан.

Наши партнеры